Mohedadagen 2020 – 22/8

Två dagar blir istället en dag!
LÖRDAG 22 aug 9.00-16.00

Mohedadagarna firar i år sitt 39:e år och nästa år blir det jubileum. 2020 är ett år som ser väldigt annorlunda ut för de flesta och många har inte kunnat hitta på någonting eller knappt komma ur sina hus
under sommaren. Därför ser vi att det i år är viktigare än någonsin att kunna erbjuda aktiviteter i Moheda.

Men årets upplaga av Mohedadagarna kommer att vara väldigt annorlunda.
Vi har valt att i år endast köra en dag, lördagen 22 augusti med de aktiviteter som vi anser fungerar under rådande läge och som inte bidrar till någon ökad smittspridning i samhället. Vi kommer också på andra
sätt anpassa aktiviteterna för att minimera riskerna, t ex kommer vi sprida ut de aktiviteter vi genomför, anpassa matserveringen, rullande start på mopedrallyt med avspärrad startzon med mera.

Aktiviteter som kan orsaka trängsel, som uppträdanden, tivoli, öltält kommer inte finnas. Vi är i år fler funktionärer än vanligt under hela dagen och väl synliga. Det finns ett stort egenansvar hos alla besökare
för att detta ska bli en bra dag. Tänk på att hålla avstånd, undvik att skapa folksamlingar samt stanna hemma om du känner dig sjuk.
Vi hoppas att Mohedaborna uppskattar denna ansträngning att faktiskt få till någon form av aktivitet under ett annars väldigt tomt år.

Det hjälper oss se till att ”Mohedadagen” 2020 blir en succé på sitt sätt.

ÅRETS PROGRAM för lördag 22 augusti
09.00 – Fisketävling
10.00 – 11.00 Mopedrally Rullande start! (100 kr, ingen föranmälan)
11.00 – Philadelphiakyrkan tar ton i centrum
11.00-16.00 – Lokstallet servering på Borslövsvallen – kom och ät!
13.00 – Brandkåren kör Bamses Brandskola för alla barn på Borslövsvallen
13.00 – Lokala föreningar erbjuds att visa upp sig på Borslövsvallen
14.00 – Ungdomsträning med Gymmet i Moheda på Borslövsvallen
Dessutom under dagen: Tipspromenad, Mohedas Scoutkårer
visar upp sig m m. Lokala producenter finns utanför Estvalls!