Intresseföreningen

Moheda Intresseförening är en helt ideell förening som består av fem utvalda föreningar i Moheda samt ett par personer till. Vårt främsta uppdrag är Mohedadagarna, men vi försöker även påverka i andra saker som rör Moheda samhälle.

Föreningens sammansättning:
Ordförande: Carl-Gustaf Andreasson
Sekreterare: Mattias Gunnarsson
Kassör: Evelina Mikaelsdotter
Övriga Ledamöter: Jan Göransson (MVBK), Hans Tannerfalk (MVBK), Tommy Kreutner (MVBK), Lena Einvall Häggblad (MGIF), Maria Lorensson, Fredrik Reinholdsson (MIF), Ulf Jonsson (MIBK) samt Rasmus Olofsson.

Söker du kontakt med någon av ovanstående, kontakta oss på info@moheda.se så vidarebefordrar vi ert mail.