Det blir Mohedadagar 2020 också :)

Moheda Intresseförening har beslutat att genomföra Mohedadagarna även 2020.
Valet var inte svårt efter den respons och uppskattning som alla visat efter årets dagar.