Intresseföreningen

Moheda Intresseförening är en helt ideell förening. Vårt främsta uppdrag är Mohedadagarna, men vi försöker även påverka i andra saker som rör Moheda samhälle.

Föreningens sammansättning:
Ordförande: Carl-Gustaf Andreasson
Sekreterare: Mattias Gunnarsson
Kassör: Torbjörn Svensson

Söker du kontakt med någon av ovanstående, kontakta oss på info@moheda.se så vidarebefordrar vi ert mail.