Moheda Kyrka

Moheda kyrka är en av Växjö stifts äldsta och bäst bevarade medeltida kyrkor med friliggande klockstapel. Den är uppförd omkring sekelskiftet 1100-1200 i romansk byggnadsstil – bestående av långhus och rakslutet kor. Ursprungligen saknade kyrkan absid, torn, vapenhus och sakristia. Moheda kyrka har även en av Sveriges finaste kyrkogårdar.

kyrkan_small