Kommunikation/resor

Det finns två olika möjliga kollektiva färdsätt att ta sig till Moheda:

Via Länstrafikens bussar 113, 143 (Alvesta-Moheda-Bredhult)
samt 142 (Växjö-Moheda-Lammhult).
För tidtabeller se lanstrafikenkron.se

Via Krösatågens tåg (Växjö-Alvesta-Nässjö).
För dessa tidtabeller se krosatagen.se