Moheda Hembygdsgård

Över den typiska smålandsgrinden till Moheda sockens hembygdsgård välver sig denna ärebåge. Den är genom sin bågform en symbolisk bild för allt det hembygdsgården förvarar av gammalt och fornt. Den vill liksom sluta i sin famn hela parkområdet med kulturbyggnader och samlingar. De smäckra furorna stå som levande skyddsvakter över fädernas kulturverk, och i suset av deras kronor förnimmes en fläkt från flydda tider med vänlig hälsning till alla besökare. Det är fädernas livsverk, som här talar till oss genom gamla föremål, byggnader och samlingar. Deras gärningar framträder här i nytt ljus ur det ”förgångnas natt” och vi få med känsla och övertygelse lyssna till det hemlighetsfulla språk, som de gamla byggnaderna med allt vad de innehålla själva kunna berätta med sin egen förborgade stämma.

På anrik, vacker hembygdsgård,
som har så mycket i sin vård,
träd därför här med vördnad fram,
du barn av sena tiders stam.
hembygdsentre