Moheda Skolmuseum

Skolmuseet i Moheda inrättades 1968 genom beslut av dåvarande Moheda kommun. I kommunen ingick då fem socknar: Moheda, Slätthög, Mistelås, Ör och Ormesberga. Skolmuseet fick lokaler i Mohedaskolans källare och utvecklades snabbt under folkskollärare Nils Rubins entusiastiska ledning. De omfattande samlingarna av föremål och arkivmaterial från Moheda kommuns skolor har efterhand kompletterats genom donationer från skolor i Kronobergs län. I slutet av 1990-talet började Alvesta kommuns intresse för skolmuseet att vakna och 1999 kontaktade kommunen Moheda sockens hembygdsförening och erbjöd föreningen att ta hand om museet. Föreningen beslöt att anta den stora utmaningen och förde in skolmuseet i föreningens verksamhet. 2001 slöt föreningen ett avtal med Moheda pastorat om att hyra pastorsexpeditionens lokaler. Senare köpte föreningen huset av pastoratet. År 2007 sålde föreningen huset till Dina Försäkringar och slöt samtidigt ett tioårigt avtal med Dina Försäkringar om hyra av vindsvåningen i huset. Ett år senare kunde skolmuseet ta de nya lokalerna i besittning och den 22 mars 2009 återinvigdes museet.
2016 såldes huset skolmuseet nu flyttat till och åter igen stod museet utan lokal. Denna gång bestämde sig Moheda Hembygdsförening att nu är det dags att ta tag i saker och efter att ha skramlat ihop pengar och ansökt om bidrag hos diverse instanser så byggs nu en egen byggnad i Hembygdsparken där museet skall husera i fortsättningen.
(mer info på https://www.hembygd.se/moheda)

skolmuseet